ESIS ger nya resurser i norr

- forskning och affärsutveckling ger tillväxt i elektronikindustrin

ESIS är ett utvecklingsprojekt som ska öka tillväxten hos elektronikindustrin och produktägande företag i Norrbotten och Västerbotten, stärka forskning och kompetensutveckling vid Luleå tekniska universitet samt stärka tillväxten i hela regionen. Via konkreta utvecklingsprojekt, forskning och företagsnätverk kommer ESIS att ge elektronikföretag i norr nytt kunnande och ny teknologi. Företag inom andra branscher kommer också att gynnas. Mer elektronik i produkterna ger nya marknader, utvecklade affärs- och produktionssystem ger effektivare företagande.

ESIS mål är att skapa ett starkt regionalt innovationssystem, baserat på samverkan mellan elektronikföretag, produktägare och universitet.

ESIS

 

 

Aktuellt

 • Företagsnytta genom ESIS

  2013-12-20

  ESIS har verkat sedan 2008 där elektronikföretag, produktägare och universitet samverkar. Utöver ökad kunskap och ett livskraftigt nätverk har ESIS bland annat bidragit till ett flertal nya produkter, arbetstillfällen, nystartade företag, produktprototyper/förstudier, utbildningsdagar och vetenskapliga publikationer. ESIS har gjort en sammanställning där du kan se några exempel på vilken konkret nytta projektet åstadkommit hittills.

 • Bilder från Elmia Subcontractor

  2013-12-10

  ESIS samordnade en monter på underleverantörsmässan Elmia Subcontractor, som genomfördes i Jönköping 12-15 november 2013. I montern fanns representanter från företagen Electrotech, Inission Mikromakarna och Kablia samt medarbetare från IUC Norrbotten och IUC Västerbotten. Besökarna bjöds på norrbottniska delikatesser i form av rökt renkött och löjrom.

 • Den osynliga branschen som får Sverige att växa

  2013-12-10

  Få vet nog att den svenska elektronikbranschen vuxit och tjänat pengar de senaste tio åren. Lika okänt är det säkert att elektronikhårdvara är en förutsättning för att många andra branscher ska vara konkurrenskraftiga. Det här dilemmat lyfts fram i en forsknings- och innovationsagenda som presenterades idag och som bland annat har som mål att övertyga Vinnova att satsa 50 miljoner per år på området

 • ESIS medverkar på Embedded Conference Scandinavia

  2013-11-01

  Embedded Conference Scandinavia (ECS) är den främsta mötesplatsen för embeddedindustrin i Skandinavien. ECS pågår 5-6 november på Kistamässan i Stockholm med utställningar, seminarium och sociala aktiviteter. ESIS medverkar under konferensen första dag i ett seminarium med rubriken "Embedded electronics- Agenda and Actions for enabling Innovations for the Future".

 • Gemensam monter på Elmia Subcontractor

  2013-10-04

  ESIS samordnar en monter, B04:08, på Elmia Subcontractor den 12-15 november 2013. Behöver ni hjälp med produktutveckling inom HW/SW/RFID, elektronikproduktion eller kablage finns representanter i montern från företagen: Electrotech, Inission Mikromakarna och Kablia.

Prenumerera på Aktuellt